Gilda Skolans bonussystem

 

Som tack för att du väljer att boka en behandling i någon av våra salonger får du automatiskt ta del av vårt bonussystem. Bonusen får du sedan tillgodo i form av en värdecheck som du kan använda nästa gång du vill göra en behandling hos oss.


Villkor

• När du väljer att boka en behandling i någon av våra salonger får du automatiskt ta del av vårt bonussystem. Du kan när som helst ange att du önskar bli borttagen ur vårt register och inte längre ta del av bonussystemet.

• Bonusen ligger på 3% av kostnaden för din behandling (ej produkter) och registreras varje gång du betalar.

• Bonusen får du tillgodo i form av en värdecheck som du kan använda nästa gång du vill göra en behandling hos oss.

• Avstämningen av dina inköp sker månadsvis och vi skickar ut nya värdecheckar via sms vid varje månadsskifte. När du uppnått minst 50 kr i bonus får du en värdecheck vid nästa utskick. Ditt första bonusutskick får du alltså när du har gjort behandlingar för minst 1667 kr.

• Värdechecken är personlig och kan inte överlåtas till eller användas av andra personer.

• Du ansvarar själv för att informera om ändringar av ditt mobilnummer så att du kan erhålla din värdecheck.

• Efter att du har fått din värdecheck börjar poängen räknas om och din bonus är återigen på 0 kr. Värdechecken gäller i en månad från att du får ditt sms.

• Du löser smidigt in din värdecheck när du betalar. Du visar då upp värdechecken i din mobil och vi drar av beloppet för din bonus.

• Gilda Skolan förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som nämns ovan. Väsentliga ändringar i villkoren förmedlas digitalt och läggs ut på gildasalong.se.

• Vill du inte vara med i bonussystemet kan du enkelt be att bli borttagen ur vårt register. Det gör du genom att maila till gdpr.gs@gilda.se.

• Har du inte bokat någon behandling hos oss eller handlat övriga varor under tre år förbehåller vi oss rätten att radera dina uppgifter ur vårt register och därmed din bonus. Om du själv uppger att du vill bli borttagen ur vårt register kommer även din bonus att raderas.

Nedan ser du exempel på bonus vid olika poäng.

Poäng Bonus
1667 50 kr
2000 60 kr
2500 75 kr
3000 90 kr

1 kr= 1 poäng

Finns det något du funderar på är du välkommen att kontakta eller besöka någon av våra salonger.